“Bewust worden is het waarnemen van dat wat er is”

Bewustwording van beweeg- en houdingspatronen die zo zijn ingesleten dat we niet eens weten waarom we het doen zoals we het doen. En dat vind ik nog altijd het mooie van mijn vak, mensen in beweging brengen en door het aanbieden van andere beweegmogelijkheden een keuze geven in hoe je wilt zitten, staan, bukken, tillen, je werkhouding. Dat wat voor jou van belang is.

Mijn doel is dat de cliënt in de therapie voldoende leert om uiteindelijk zelfredzaam te worden en terugvallen in oude gewoontes een keuze kan zijn en niet een vanzelfsprekendheid. Zelfredzaamheid op activiteiten- en participatieniveau op het niveau zoals cliënt dat wil bereiken en wat mogelijk is.
Ik heb mij gespecialiseerd in het behandelen van zwangerschapsgerelateerde bekkenklachten en ben geregistreerd bekkenoefentherapeut. Op deze site kunt u onder Bekken en Balans hier meer over lezen. Er is ook een aparte site over dit onderwerp: www.bekkenenbalans.nl

Ik ben ingeschreven bij het kwaliteitsregister paramedici, blijven vernieuwen en het volgen van na- en bijscholingen hoort hierbij.

Recentelijk gevolgd:
Valtraining, de tabletnek bij kinderen, ontspannings- en ademtechnieken, wetenschappelijke lezingencyclus omtrent het hoe en waarom van chronische lage rugklachten, slaapoefentherapie.
Wekelijks is er clientenoverleg binnen Motus en 5x per jaar een intercollegiaal overleg.